La crisi capitalista, agreujada per la crisi sanitària de la Covid-19, deixa un escenari desolador en termes socioeconòmics. La caiguda virulenta de l’ocupació, l’existència d’expedients de regulació laboral on impera la incertesa del seu cobrament i del sistema de retorn de la seva “aportació”, les empreses amb beneficis milionaris privats que de manera criminal s’acullen a aquestes mesures, socialitzant les seves pèrdues sense passar a mans de control públic, i l’augment de la precarietat laboral aprofitant l’adaptació dels llocs de feina a la “nova normalitat”, porten a les treballadores, precaritzades ja per sistema, a l’esfondrament total de les possibilitats de sosteniment de les seves vides, negant-les l’accés a l’alimentació, l’habitatge i treball de manera digna.

Les cooperatives de treball associat, no ens hem deslliurat d’aquest impacte, l’aturada forçosa de les nostres activitats econòmiques han generat greus problemes de viabilitat, arraconades en situacions d’ERTO i, per tant, situades en el clima d’incertesa i indefensió anteriorment esmentat.

D’altra banda també hem necessitat endeutar-nos per tal de reprendre la nostra activitat adaptant-la a l’escenari actual, arribades a aquest punt volem fer especial menció i agraïment a la cooperativa de crèdit COOP57, oferint-nos el finançament amb unes condicions totalment respectuoses cap a les nostres entitats, sense el seu suport moltes de nosaltres no existiríem, és una eina de resistència vital per a les nostres cooperatives.

Tenint en compte tots aquests elements hem desenvolupat una proposta gastronòmica temporal que anomenem Carta de Suport Mutu. Aquesta proposta neix de la voluntat de tenir una carta amb preus de caràcter popular sense comprometre la viabilitat de la cooperativa i per tant, la dignitat de les treballadores que hi estem vinculades.

Per a fer això possible hem reduït la nostra proposta gastronòmica amb l’objectiu de garantir un control ajustat, tant del nostre rebost com el cicle de producció, evitant al màxim les minves, mantenint l’essència de la nostra cuina. Per tant, en aquesta carta hi trobareu els plats més nostrats, amb els menjars i beures de sempre vetllant, com no podia ser d’una altra manera, per la presència de productes de proximitat, i de l’economia social i solidària.